Terms of service

Brug af siden

Du har tilladelse til at se og få adgang til samt bruge denne side og dens indhold til det ene formål at klargøre, evaluere, og bestille produkter eller services via Vistaprint (heri benævnt som “Produkter”). Andre typer download, retentioner, brugsformål, publikationer eller distribueringer af en hvilken som helst del af indholdet er ikke autoriseret eller tilladt. Anskaffelse af produkter fra Vistaprint giver dig ikke ret til at bruge nogle dele af indholdet bortset fra det færdige produkt, som det blev leveret fra Vistaprint.Du indvilliger i at bruge siden på en ansvarsfuld måde, som er i overensstemmelse med disse Brugsbetingelser og med dine lokale love og bestemmelser, inklusive eksport og import reguleringer. Uden begrænsninger, må ingen del af indholdet bruges som et varemærke eller servicemærke, ej heller til pornografisk brug eller til formål der er i strid med loven, eller til bagvaskelse af personer, eller til at krænke en persons privatlivs rettigheder, til at bryde copyright-rettigheder, varemærke navne, varemærker, servicemærker eller andre intellektuelle ejendomme ejet af en hvilken som helst person eller selskab. Du bekræfter, at du ikke vil bruge siden til at producere produkter, som er anstødelige, ulovlige, krænkende, ærekrænkende, truende, skadelige, ondskabsfulde eller på anden måde anstødelige. Vistaprint har ret til at afslutte deres serviceydelser til kunder, som bruger Vistaprint til at beskæftige sig med uønskede aktiviteter.Du er eneansvarlig for din brug af indhold i kombination med andre billeder, grafik, tekst eller andre materialer du bruger i dine produkter. Du accepterer at du ikke må anvende tekst, billeder, design, varemærker, service mærke eller andre ophavsretligt beskyttede værker af en tredjepart i dine produkter, medmindre du har fået tilladelse fra ejerne. Du garanterer at dine produkter ikke krænker rettigheder som tilhører en tredjepart, herunder ophavsret, ret til reklame samt til beskyttelse af personlig oplysninger, og at de ikke injurierer eller bagvaske nogen tredjepart, samt at du har alle de nødvendige rettigheder eller tilladelser til at anvende tredjepartsmaterialet i dine produkter, herunder tredjepartsmateriale som er tilgængeligt gennem en tredjepartdesignservice som kan tilgås via hjemmesiden. Ved at foretage en bestilling på denne hjemmeside garanterer du at du har den nødvendige tilladelse, rettighed og myndighed til at foretage bestillingen, og du tillader at Vistaprint producerer varerne på dine vegne. Du giver Vistaprint ret til at kopiere, modificere, oprette afledte materiale og vektorisere uploadet indhold (dvs. indhold du har uploadet) med henblik på at ekspedere din bestilling. Desuden garanterer du at du har tilstrækkelige rettigheder til at tillade Vistaprint at kopiere, modificere, oprette afledte materiale og vektorisere uploadet indhold med henblik på at ekspedere din bestilling.

Du må ikke bruge denne hjemmeside til at sende eller bruge e-kort på en måde som på nogen måde kan klassificeres som spam eller uopfordrede e-mails. Du må ikke anvende scripting eller andre programmer til at automatisere oprettelse og / eller fremsendelse af e-kort. Vistaprint forbeholder sig ret til, efter eget skøn, til enhver tid og uden forudgående varsel, at begrænse antallet af modtagere som du kan sende et e-kort til og / eller begrænse antallet af e-kort du kan sende.
Du indvilliger i at du er ansvarlig for beskyttelsen af din adgangskode og for at kontrollere adgangen til din registrerede konto. Du indvilliger i, at du er den eneste ansvarlige for alle bestilte ordre og andre handlinger, som udføres via din registrerede konto.

Overførsel af ejerskab 

Kunden accepterer, at leveringsvilkårene for alle print produkter er FOB (’free on board’) levering, og at ejerskabet overføres til kunden ved forsendelsens start. Dette betyder, at risikoen for tab eller adkomst til en sådan vare overføres til dig ved vores levering til fragtmanden. For ethvert produkt, der skal leveres til kunden i elektronisk format, accepterer kunden at leveringen af et sådan produkt anses for at have fundet sted enten (a) ved tidspunktet for overførslen af produktet via e-mail eller ved anden elektronisk kommunikation adresseret til kunden, eller (b) ved tidspunktet for udsendelse af en notifikation til kunden om at produktet er tilgængeligt via download fra vores side.

 

 

Ophavsret til grafik lavet af Alsstickers

Alle kreative opgaver udført af Alsstickeres, specielt herunder udarbejdelsen af grafik, logoer, opsætning, udkast etc. koster ekstra, og Alsstickers reserverer alle rettigheder til disse. Ved betaling af regningen for denne type service betales KUN for den udførte service i forbindelse med produktion af netop de købte produkter IKKE grafikken selv. Rettighederne til motivet forbliver Alsstickers. Ved skriftlig aftale mellem Alsstickers og køber kan retten til disse intellektuelle rettigheder overføres til køber eller anden 3. part mod betaling herfor. Dog kun til 3. part mod tilladelse fra den oprindelige køber.